Програмно-методичне забезпечення

освітнього процесу

Базовий компонент дошкільної освіти

Базовий компонент дошкільної освіти України грунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах стосовно дитинства.

Засадами нового Базового компонента дошкільної освіти виступили:

– визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

– збереження дитячої субкультури;

– створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

– пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

– повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

– компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

– надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

– формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

Базовий компонент дошкільної освітице Державний стандарт дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" (2017)

Мета програми – реалізація оптимального комплексу розвивальних, вихованих і навчальних функцій та змістових напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно-зорієнтованого та ціннісного підходу.

Завдання програми розглянуті крізь призму Базового компонента дошкільної освіти.

Розділи за віковою періодизацію:

§ раній вік (третій рік життя);

§ молодший дошкільний вік (четвертий рік життя);

§ середній дошкільний вік ( п’ятий рік життя);

§ старший дошкільний вік (шостий рік життя);

в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента.

Структуру програми визначають освітні лінії. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

Парціальні програми:

Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя Батьківщина» (авт: Каплуновська О.М., Кичата І. І., Палець Ю. М.);

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (авт. Єфименко М. М.);

Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку "Про себе треба знати, про себе треба дбати" (автор Лохвицька Л.В.);

Парціальна програма «Цікаві шашки» (авт. Семизорова В.В., Романюк О. В., Дульська Г. П.)

Спеціальна програма:

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Трофименко Л.І).

Підбір програм та посібників регламентується Переліком навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році

Кiлькiсть переглядiв: 148

Коментарi