• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

ЗДО № 34 надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Відповідно до ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (усно).

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (телефон, факс, електронна адреса);

  • загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати, або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Запит на інформацію може бути подано особисто керівнику чи посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Запит на інформацію може бути поданий:

за телефоном 7-13-45, 7-13-28;

на поштову адресу: 09107, Київська область, м. Біла Церква, вул. Східна 22-Б. ЗДО № 34 (на конверті вказувати "Інформаційний запит");

на електронну адресу: cheburashka34@ukr.net

особисто за адресою: м. Біла Церква, вул. Східна 22-Б

Кiлькiсть переглядiв: 28

Коментарi