Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Базовий компонент дошкільної освіти

Базовий компонент дошкільної освіти України грунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах стосовно дитинства.

Засадами нового Базового компонента дошкільної освіти виступили:

– визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

– збереження дитячої субкультури;

– створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

– пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

– повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

– компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

– надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

– формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

Базовий компонент дошкільної освітице Державний стандарт дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" (Лист ІМЗО від 06.12.2021 року № 22.1/12-Г-751)

Мета програми – реалізація комплексу розвивальних, вихованих і навчальних функцій та змістових напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі та орієнтування на розвиток ключових компетентностей дитини і здобуття якісної дошкільної освіти.

Завдання програми розглянуті крізь призму Базового компонента дошкільної освіти.

Структуру програми визначають освітні напрямки. Кожен напрямок програми завершується показниками компетентності дитини.

Розділи за віковою періодизацію:

§ раній вік (третій рік життя);

§ молодший дошкільний вік (четвертий рік життя);

§ середній дошкільний вік ( п’ятий рік життя);

§ старший дошкільний вік (шостий рік життя);

в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента.

Парціальні програми:

Лохвицька Л. В. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (Лист ІІТЗО від 04.12.2018 № 22.1/12-Г-1049),

Єфименко М.М., Лит’яков М.В. Аква-театр: парціальна програма адаптації дітей раннього та дошкільного віку до водного середовища і навчання плаванню. Адаптація до водного середовища: ранній і молодший дошкільний вік. Навчання самостійному плаванню: середній і старший дошкільний вік. (Лист ІМЗО від 16.04.2019 № 22.1/12-Г-207)

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти. (Лист ІМЗО від 12.02.2019 № 22.1/12-Г-46),

Семизорова В. В., Романюк О. В., Дульська Г. П. «Цікаві шашки» Програма та методичні рекомендації з організації навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки. (Лист ІМЗО від 23.11.2020 № 22.1/12-Г-1000),

- спеціальні програми:

Сак Т.В. та інші. «Віконечко». Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років (Наказ МОН України від 24.07.2018 № 802).

Кiлькiсть переглядiв: 345

Коментарi