Заклад працює за програмою:

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" (2017)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 23. 05. 2017 р. № 1/11-4988)

Мета програми – реалізація оптимального комплексу розвивальних, вихованих і навчальних функцій та змістових напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно-зорієнтованого та ціннісного підходу.

Завдання програми розглянуті крізь призму Базового компонента дошкільної освіти.

Розділи за віковою періодизацію:

§ раній вік (третій рік життя);

§ молодший дошкільний вік (четвертий рік життя);

§ середній дошкільний вік ( п’ятий рік життя);

§ старший дошкільний вік (шостий рік життя);

в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента.

Структуру програми визначають освітні лінії. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

Використовуємо такі програми:

Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя Батьківщина» (авт: Каплуновська О.М., Кичата І. І., Палець Ю. М.);

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (авт. Єфименко М. М.);

Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку "Про себе треба знати, про себе треба дбати" (автор Лохвицька Л.В.);

Парціальна програма «Цікаві шашки» (авт. Семизорова В.В., Романюк О. В., Дульська Г. П.)

Парціальна програма «Мудрі шахи» (авт. Семизорова В. В., Духновська О. І., Пащенко Л. Ю.)

А також працюємо за:

програмно-методичним комплексом «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Трофименко Л.І), (вчитель-логопед).

-

-

Кiлькiсть переглядiв: 119

Коментарi