Нормативно-правова база

Нормативно-правова база в умовах воєнного стану в Україні

Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"

Лист Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2022 р. № 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»

Лист Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2022 р. № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»

Лист МОН №1/3737-22 від 29.03.2022 "Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні"
Лист МОН №1/3370-22 від 06.03.2022 "Про оплату праці працівників закладів освіти під чс призупинення навчання"
Лист МОН №1/3454-22 від 15.03.2022 "Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році"
Лист МОН №1/3475-22 від 17.03.2022 "Про зарахування до закладів дошкільної дітей із числа внутрішньо переміщених осіб "
Лист МОН №1/9-766 від 12.12.2019 "Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками"

Діяльність закладу регламентується такими нормативними документами:

Закон України «Про дошкільну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Конвенція про права дитини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти, затверджений Наказом МОН України від 01.04.2019 №423 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0403-19#Text

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. № 530https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text

Розпорядження КМУ від 09.10.2020 р. №1233-р «Про схвалення Концепції Державної Цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період 2025 року» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80#Text

«Рекомендації щодо забезпечення якості дошкільної освіти України в умовах карантину», УІРО, 2021 https://mon.gov.ua/ua/news/yak-organizuvati-yakisnij-osvitnij-proces-v-ditsadkah-v-umovah-karantinu-ukrayinskij-institut-rozvitku-osviti-rozrobiv-rekomendaciyi-dlya-kerivnikiv-pedagogiv-ta-batkiv
Стратегія популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 596-р,
Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти. Постанова КМУ від 10 квітня 2019 р. № 530, із змінами внесеними згідно з Постановою КМУ від 28.07.2021 № 769
Наказ Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»,
Наказ Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,
Наказ Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»,
Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»,
Базовий компонент дошкільної освіти,
Лист Міністерства освіти і науки України від 25.06.2020 року № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 12.12.2019 року № 1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 12.12.2019 року № 1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 02.09.2016 № 1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 25.07.2016 № 1/9-396 «Щодо організації взаємодії закладів дошкіль­ної освіти з батьками вихованців»,
Постанова КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
Кiлькiсть переглядiв: 256

Коментарi