Методична робота

Вихователь-методист Стаховська Лідія Михайлівна.

Має вищу педагогічну освіту. Закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова у 1995 році. Стаж педагогічної роботи - 27 років. Спеціаліст вищої категорії.

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолога-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Основними завданнями діяльності

методичного кабінету є:

. Забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в закладі дошкільної освіти.
. Створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.
. Виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі закладу дошкільної освіти і за його межами, сприяння його вивченню, узагальненню, впровадженню та розповсюдженню шляхом висвітлення у засобах масової інформації, організації та участі у виставках, презентаціях, роботі методичних об’єднань, шкіл перспективного педагогічного досвіду тощо.
. Впровадження в практику роботи закладу дошкільної освіти нових концептуальних засад функціонування системи дошкільної освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання дітей.
. Здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в закладі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності в межах державних вимог до змісту, рівня її обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.
. Інформування педагогів про нормативні документи в галузі дошкільної освіти, різні види навчальної літератури з дошкільної освіти та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.
. Надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам в т. ч. у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки.
Сприяння формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих.
Забезпечення здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними видами (стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо).
. Сприяння участі колективу закладу дошкільної освіти в інноваційній освітній діяльності різних рівнів за пропозицією органів управління освітою чи з власної ініціативи відповідно до наказу про проведення експерименту або реалізації інноваційного освітнього (науково-педагогічного, науково- психологічного, психолого-педагогічного) проекту.
. Пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’ями вихованців, батьківською, педагогічною і науковою громадськістю у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку дітей, популяризації роботи закладу дошкільної освіти.
. Координація діяльності закладу дошкільної освіти з іншими закладами освіти, культури тощо для повнішої реалізації завдань формування життєвої компетентності дошкільників.
Супровід участі та допомога педагогічним працівникам у реалізації міжнародних проектів і програм.
. Створення та/або поповнення фондів нормативно-правових, інструктивно-методичних документів на паперових та/або електронних носіях, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності, а також зразків моделей планування, організації і проведення освітнього процесу, інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.
. Формування та/або поповнення, оновлення інформаційного банку даних (каталогів чи картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань змісту дошкільної освіти, організації освітнього процесу, психолого-педагогічних досягнень, наповнення методичного кабінету.

/Files/images/2017_novini/День вишиванки 17 051.jpg

Форми методичної роботи

Колективні:

- педагогічні ради;

- педагогічні години;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- тренінги;

- методичні мости;

- «круглі столи»;

- відкриті заняття.

Групові:

- робота творчих груп;

- консультації;

- майстер-класи;

- школа ППД;

- консультпункти;

- консалтингові студії;

- методичні об"єднання;

- педагогічні студії.

Індивідуальні:

- консультації;

- наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями.

/Files/images/metodist/методкабінет.jpg/Files/images/metodist/Копия IMG_0151.jpg/Files/images/metodist/IMG_0147.jpg/Files/images/2022_novini/Рисунок3.png/Files/images/2022_novini/Рисунок2.pngКонсалтингова студія для вчителів-логопедів міста в режимі ZOOM-конференції/Files/images/novini_2021/зображення_viber_2021-10-18_15-51-34-593.jpg/Files/images/novini_2021/зображення_viber_2021-10-18_15-51-56-344.jpgПедагогічна студія для вихователів старших груп міської громади «Творче використання геокешингу як засобу розвитку дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку»./Files/images/metodist/Ярошинська.pngЗасідання Школи ППД вихователя Ярошинської Н.Ф. в режимі онлайн-конференції/Files/images/metodist/IMG_6861 — копия.JPGЗаняття вихователя Сороки Н.М. на тему "Бережемо папір"/Files/images/metodist/IMG_4051 — копия.JPGМайстер-клас "Виготовлення анімаційної іграшки"/Files/images/metodist/IMG_2134а.JPGСЕКЦІЯ вихователів-методистів закладів дошкільної освіти міста з проблеми: «Реалізація принципів перспективності та наступності між дошкільною і початковою ланками в умовах реформування освіти»

/Files/images/2018_novini/IMG_8454.JPGСемінар-практикум інструкторів з фізкультури "Інноваційні технології з фізичного виховання в закладах дошкільної освіти"/Files/images/2018_novini/IMG_8552.JPG/Files/images/metodist/IMG_6602.JPGМайстер-клас "Граємо в шахи"/Files/images/novini/Семінар логопедів 5.jpgСемінар-практикум вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів міста з проблеми: «Корекція мовленнєвих порушень та розвиток артикуляційної і дрібної моторики дітей середнього та старшого дошкільного віку із ЗНМ шляхом художньо-продуктивної діяльності» /Files/images/metodist/Заняття економіка 013.jpgВідкрите заняття з економічного виховання Висіцької О.Л. на тему : "Чарівне перетворення"

/Files/images/novini/IMG_0183.jpgВідкрите заняття вихователя Ямкової Л.І. "Казкова рукавичка"/Files/images/novini/семінар сталий розвиток 011.jpgСемінар з проблеми "Формування у дошкільників моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя"/Files/images/novini/тренінг сенсорика 004.jpgТренінг "Освітня лінія "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"

Кiлькiсть переглядiв: 716

Коментарi