Нормативно-правова база

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Діяльність дошкільного закладу регламентується такими нормативними документами:

Укази Президента України:

Постанови Кабінету Міністрів України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Накази Міністерства:

Додаток

Додаток

Листи Міністерства:

Накази інших Міністерств:

Кiлькiсть переглядiв: 137

Коментарi