Нормативно-правова база

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Діяльність дошкільного закладу регламентується такими нормативними документами:

Закон України Про освіту
Закон України Про дошкільну освіту
За­ко­н Ук­­ра­їни «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
Указ Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»,
Указ Президента України від 31.05.2018 № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу україн­ської мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України»,
Концепція Нової української школи, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р,
Стратегія популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 596-р,
Про­грама роз­витку сис­теми освіти Білої Церкви на 2016-2020 ро­ки, за­­­­твер­д­жена рі­шенням місь­кої ради від 28.01.2016 р. № 30-05-VІІ зі змінами від 07.09.2017 р. № 1105-35-VІІ та від 29.03.2018 р. № 2030-48-VІІ,
Наказ Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»,
Наказ Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,
Наказ Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»,
Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»,
Базовий компонент дошкільної освіти,
Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,
Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину»,
Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти»,
Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році». Додаток до листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411,
Лист Міністерства освіти і науки України від 22.07.2020 року № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році»,
Лист Міністерства освіти і науки України від 25.06.2020 року № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 12.12.2019 року № 1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 12.12.2019 року № 1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 02.09.2016 № 1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 25.07.2016 № 1/9-396 «Щодо організації взаємодії закладів дошкіль­ної освіти з батьками вихованців»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 28.02.2013 № 1/9-152 «Про розроблення програм для дошкільної осві­ти»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 16.03.2012 №1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»,
Лист Мі­ні­сте­р­ства освіти і науки Ук­раїни від 28.05.2012 № 1/9-413 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої ро­боти в дошкільних навчальних закладах у літній період»
Кiлькiсть переглядiв: 192

Коментарi